تاور کرین ها، دستگاه هایی هستند که امکان انجام کارهای ساختمانی را در ارتفاعات زیاد، فراهم می کنند. تاور کرین ها و سایر تجهیزات بالابری سنگین مانند جرثقیل های خزنده مسئولیت مالی و شخصی روشنی را به همراه دارند. تاور کرین ها در معرض خطرات گسترده ایی هستند که آن ها را در معرض حوادث زیادی قرار می دهد. در زیر تاثیر باد بر تاور کرین را می خوانید.