در این مقاله قصد داریم در ارتباط با حمل و نقل تاور کرین ها صحبت کنیم. بدون جرثقیل برج ، به احتمال زیاد بسیاری از ساختمانها و بناهای نمادین که ما می شناسیم و دوست داریم ایستاده نخواهند بود. این غول های فولادی نه تنها جالب هستند بلکه در ساخت و ساز و توسعه مدرن نیز وجود یکپارچه ای دارند. جرثقیل های برج، ابزار خاصی هستند که برای بزرگ ترین پروژه های ساختمانی به کار می روند.